Apostila i na počkání legalizace & soudně ověřený překlad Praha

Notářské služby, ověřování dokumentů a vyšší ověření listin, legalizace, i na počkání

Notář

Nabízíme služby notáře v Praze. Ověřování dokumentů, vyhotovování kopií, konverze listin a digitálního podpisu.

Listiny, dokumenty, zakladatelské listiny, notářské zápisy, a jiné veřejné listiny. 


Soudní překladatel

Zajistíme soudně ověřený překlad tak abyste se nemuseli o nic starat.Soudní překlady vyhotovují zkušení soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni příslušným soudem. Svou doložkou a kulatým razítkemstvrzují, že se jedná o přesný překlad originálu nebo notářské kopie. Spolupracujeme s celou řadou soudních tlumočníků - můžeme vám tedy zajistit soudní překlad téměř do/z kteréhokoli jazyka.

Pro soudní překlad a následné vyšší ověření budeme potřebovat originál případně duplikát originálu.


Legalizace všech dokladů
Legalizace všech dokladů

Apostila Praha, Legalizace

Na ministerstvo zahraničních věcí se obracíme s legalizací matričních a zdravotních dokladů, obchodních listin, smluv a ujednání, listin ekonomického a finančního rázu, patentů a podobných dokumentů.Apostila je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile neboli Haagské úmluvy z roku 1961.Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina).

Apostila&překlad s námi bez starostí.

Soudní tlumočníci & Soudně ověřený překlad 

Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný soudně ověřený překlad. Máme k dispozici soudní překladatele, kteří pracují za rozumné ceny, víme, které kolky použít a jsme v blízkosti ministerstev i ambasád. Apostila se vystavuje především v úředním jazyce země, která danou listinu vydává. Může být i dvojjazyčná, většinou angličtina. V České republice provádí tento úkon Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v případě listiny vydané justičními orgány (soudy, notáři, státním zastupitelstvím nebo exekutory) ministerstvo spravedlnosti ČR.

Apostila na počkání? 

Nepočítejte s tím, stihnete celý proces vyřídit sami za den nebo za týden. Každý dokument má jiný proces vyřízení. K tomu v některých případech potřebujete apostilu 2x na stejný dokument, soudní překlad, ověření soudního tlumočníka, ověření na zahraniční ambasádě. Některé dokumenty vydané českými úřady nesplňují všechny náležitosti pro apostilu či superlegalizaci. My víme, jak na to vyřešit.Vyřizovací proces prostřednictvím naší společnosti je rychlý. To, co sami  nevyřídíte ani za týden, my vyřešíme v průběhu dne.

Superlegalizace & Apostila na počkání- Praha,Česká Republika

Ministerstvo zdravotnictví ověřuje veřejné listiny týkající se zdravotnického a hygienického sektoru. Typicky se jedná o listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a také o potvrzení k vývozu do zemí mimo EU pro potraviny, kosmetické prostředky a předměty (materiály) určené pro styk s potravinami.Do kompetence ministerstva financí patří legalizace listin vydaných finančními orgány. Obchodní listiny jako faktury a osvědčení o původu zboží musí potvrdit nebo vidimovat Hospodářská komora ČR.

Ministerstvo školství se zabývá legalizací školních dokumentů a nostrifikací diplomů. Uznává vzdělání od základních škol po vyšší odborné školy i vysokoškolské vzdělání (ze zahraničí pro ČR). Podobnou úlohu zastává ministerstvo obrany, které v sekci vzdělávací politiky ověřuje a legalizuje vysokoškolské diplomy vydané na vojenských školách.Ministerstvo kultury má na starosti ověřování křestních listů a jiných církevních listin, které jsou nutné k církevnímu sňatku. První krok ovšem tvoří písemná žádost ministerstvu kultury vystavit z rejstříku právnických osob výpis církevní společnosti, která křestní list vydala.

Nejširší repertoár apostilizovaných dokumentů spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zahrnuje listiny vydané justičními a notářskými orgány, tzn. matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list), výpisy z trestního rejstříku a výpisy z obchodního rejstříku. Proto je nezbytné dopředu rezervovat termín ověření.

  • Ministerstvo zahraničí má na starosti:
  • Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Doklady o studiu (o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání)
  • Obchodní listiny (např. faktury), nutné je potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR
  • Zdravotní doklady, legalizují se jen veřejné listiny předem ověřené MZ, nikoliv zdravotnické doklady a dokumenty, které nejsou veřejnými listinami.
  • Listiny vydané finančními orgány
  • Výpis z rejstříku trestů

Rodný list, Oddací list, Úmrtní list musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal. Rodný list - Pokud se jedná o narození českého občana v zahraničí, musíte se pak obrátit na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno - střed.Výpis z Trestního rejstříku Trestní rejstřík vyhotovený originál pouze u Vrchní soudu v Praze.Soudní 988/1, Praha 4 Nusle. K Výpisu z Trestního rejstříku třetích osob, je zapotřebí plná moc.Zdarma Vám zkontrolujeme zda vaše dokumenty obsahují veškeré náležitosti, než začneme vyřizovací celý proces.Apostilu dokážeme vyřídit i na počkání.


Superlegalizace listin SAE

Superlegalizace listin probíhající na SAE velvyslanectví: k zapotřebí je tzv. dvojí ověření (kromě států: Maroko, Omán, Alžír)!!! Původní česká listina vydaná státními orgány v ČR projde legalizací, plus vyhotoví se soudní překlad s razítkem (arabština, nebo také angličtina).Po svázání se soudním překladem je potřeba znovu listinu ověřit - ověření razítka soudního překladatele.Je nutné ověření soudního překladatele a proces legalizace probíhá na Ministerstvu spravedlnosti + Ministerstvu zahraničních věcí.

Superlegalizace listin Egypt

Superlegalizaci listin probíhájící na Egyptském velvyslanectví: k zapotřebí je tzv. dvojí ověření!!! (Kromě států: Maroko, Omán, Alžír.)Tzn.původní česká listina vydaná státními orgány v ČR projde legalizací, plus vyhotoví se soudní překlad s razítkem (arabština - doporučujeme, angličtina nebo také francouzština). Po svázání se soudním překladem je potřeba znovu listinu ověřit - ověření razítka soudního překladatele.

Superlegalizace Thajsko

K superlegalizačnímu procesu za třetí osobu na thajské ambasádě je zapotřebí plná moc(plus scan občanského průkazu/pasu žadatele)! a formulář .


Soudní překlad , Apostila, zastoupení před úřady

Ceny jsou uvedené za 1 dokument. Za každý další dokument je účtován poplatek za vyřízení apostily nebo superlegalizace jednorázový poplatek 1.450,- včetně DPH. V případě ověření českými úřady více než 1 dokumentu  a přesnou cenu poplatku velvyslanectví vám rádi sdělíme předem.

Uvedené ceny jsou ceny včetně DPH. 

Ceny poplatků velvyslanectví se liší, pohybují se mezi 500-1500Kč za jeden dokument.

Notářské služby 

Notářské poplatky + min. 500kč

500 Kč

Cena za ověření úřadem s rozšířenou působností v Praze

Max. 2 dokumenty 

800 Kč

Návštěva ambasády

Poplatky+ 1900Kč (v případě dlouhého čekání max. 1000kč navíc)

min 1900 Kč

Soudně ověřený překlad

Cena za jeden dokument (rodný list) včetně ověření

1000-1500Kč 

Apostila (vyšší ověření listin)

Cena za zajištění apostily ve standardní lhůtě do 7 pracovních dnů pro osobní i obchodní dokumenty činí 3000 Kč za listinu na všech ministerstvech. Spěšná realizace (do 3 dnů) stojí 4 000 Kč, urgentní zajištění (v 1 pracovním dni) je za 5000 Kč včetně ceny za kolky.

2900 Kč

Superlegalizace

Cena za zajištění superlegalizace ve standardní lhůtě do 7 pracovních dnů pro osobní i obchodní dokumenty činí 3000 Kč za listinu na všech ministerstvech. Spěšná realizace (do 3 dnů) stojí 4 000 Kč, urgentní zajištění (v 1 pracovním dni) je za 5000 Kč včetně ceny za kolky.Porro quisquam est qui dolorem ipsum

3-5000Kč