Proč využít marketingové konzultace ?

Jak probíhají marketingové konzultace

Marketingové konzultace mohou probíhat různými způsoby v závislosti na potřebách klienta a konzultanta. Zde je obecný přehled toho, jak mohou takové konzultace probíhat:

  1. Definice cílů: Na začátku se obvykle stanoví cíle konzultace. To může zahrnovat zvýšení povědomí o značce, zlepšení konverzí, optimalizaci marketingových strategií atd.

  2. Analýza současné situace: Konzultant může provést analýzu současného stavu marketingových aktivit a strategií klienta. To může zahrnovat analýzu trhu, analýzu konkurence, zhodnocení současných marketingových kanálů a úspěšnosti kampaní.

  3. Plánování strategie: Na základě analýzy současné situace konzultant společně s klientem vypracuje strategii, která bude nejlépe odpovídat cílům a potřebám klienta. To zahrnuje volbu vhodných marketingových kanálů, stanovení cílového publika, tvorbu obsahu a dalších marketingových aktivit.

  4. Implementace a realizace: Po schválení strategie klientem se přistupuje k implementaci navržených opatření. To může zahrnovat vytváření obsahu, nastavení reklamních kampaní, optimalizaci webových stránek a další.

  5. Měření a analýza výsledků: Během a po implementaci strategie se provádí pravidelné měření výsledků a analýza úspěšnosti marketingových aktivit. To umožňuje konzultantovi a klientovi posoudit, zda strategie funguje podle očekávání, a provést případné úpravy.

  6. Dokumentace a reportování: Na závěr konzultace se obvykle připraví dokumentace obsahující výsledky analýz, doporučení a plánované kroky. Klientovi se poskytne zpráva nebo prezentace shrnující výsledky konzultace a doporučené akce.

Tyto kroky mohou být upraveny a přizpůsobeny podle konkrétních potřeb klienta a rozsahu konzultace. Důležité je také udržovat otevřenou komunikaci mezi klientem a konzultantem a průběžně se consultovat ohledně postupu a úspěšnosti dosažených cílů.

V čem pomáhají marketingové konzultace?

Marketingové konzultace pomáhají identifikovat cílové publikum, stanovit marketingové cíle a vyvinout strategii, která jim pomůže dosáhnout těchto cílů.Konzultace mohou zhodnotit současné marketingové aktivity a navrhnout zlepšení, aby dosáhly lepších výsledků. Pomáhají klinetům porozumět konkurenčnímu prostředí a navrhují strategie, které pomohou podnikům vyniknout. Chceme, aby naši klienti dosahovali co nejlepších výsledků. a snažíme se proto nabízet nevšední a originální přístup k jejich produktu i značce. Nabízíme profesionální  služby v oblasti  reklamy na internetu  s přesahem do SEO, reklamní grafiky, inovativního webdesignu, sociálních sítí, a optimalizací webových stránek. pro vyhledávače. Naše marketingová agentura nabízí poradenství a marketingové konzultace v rámci dlouhodobé spolupráce zdarma.

Cena marketingových konzultací 

Cena marketingových konzultací se může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně:

  • Rozsahu služeb: Cena může být ovlivněna tím, jestli se jedná o jednorázovou konzultaci nebo dlouhodobou spolupráci.

  • Velikosti podniku: Náklady mohou být odlišné v závislosti na velikosti podniku a rozsahu potřebovaných služeb.

  • Regionální faktory: Ceny se také mohou lišit v závislosti na regionu a místní konkurenci.

Ceny se tak mohou pohybovat od stovky do tisíce korun za hodinu nebo za projekt.