Superlegalizace& Ověření na počkání, Praha

Ověření zajistíme i během jednoho dne -na počkání

Superlegalizace Praha -i na počkání

Seznam zemí, kde se vyžaduje superlegalizace

Alžír, Afghánistán, Angola, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Barma, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Čad, Chile, Čína, Kongo, Demokratická republika Kongo, Costa Rica, Pobřeží slonoviny, Kuba , Dánsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonésie, Irák, Jamajka, Jordánsko, Keňa, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libye, Makedonie, Madagaskar, Malajsie, Mali, Mauretánie, Maroko, Myanmar , Nepál, Nikaragua, Niger, Nigérie, Omán, Pákistán, Palestina, Paraguay, Peru, Filipíny, Katar, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Tunisko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe

Superlegalizovány dokumenty a listiny

Nejčastěji se superlegalizují následující dokumenty jako:

 • Rodný list, úmrtní list, oddací list
 • Certifikáty, vysvědčení, VŠ diplomy, osvědčení
 • Zdravotní doklady,
 • Výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, živnostenský list,
 • Smlouvy, plná moc, stanovy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy

Superlegalizace Praha

 Postup superlagiláce je mnohem náročnější a dražší než proces apostilace. Dokument vyžaduje minimálně dvě osvědčení. Obvykle je nejprve třeba dokument osvědčit u příslušného soudu nebo ministerstvu a pak třeba získat druhé osvědčení od konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí. Nakonec je třeba ještě třetí osvědčení od zastupitelského úřadu státu, ve kterém bude listina .

Naše ceny naleznete zde.

Superlegalizace je využitelná tehdy, když je třeba doložit veřejnou listinu v zahraničí. Někdy je třeba doložit soudní překlad, který je následně nutné ověřit orgány činnými v zemi, ve které chcete tuto listinu předkládat. Pro předkládání zahraniční listiny v některých zemích existují 3 varianty:

 1. Jednoduchý soudní překlad
 2. Soudní překlad ošetřen apostilní doložkou
 3. Soudní překlad, který je superlegalizovaný (více informací o tomto procesu získáte zde)

Pokud si nejste jisti, kterou z variant potřebujete pro svůj překlad listiny, poradíme Vám na naší stránce (včetně přehledné info-grafiky jednotlivých zemí).

V tomto článku se dozvíte v čem spočívá superlegalizace, kdy je možné ji využít, jak si superlegalizaci zaopatřit v případě dokládání tuzemské ale i zahraniční listiny.

Definice pojmu superlegalizace a v čem spočívá

Superlegalizace definujeme jako vyšší stupeň ověřování úředních listin, které se následně předkládá v zahraničí. Tento proces spočívá v ověřování pravosti podpisů a úředních razítek a pečetí na listinách. Není prakticky možné aby zahraniční úředník poznal barvicí a podpisové vzory jednotlivých zemí a byl si jistý je daná listina je skutečná. Díky ověření může zahraniční úředník bez obav listinu přijmout a považovat ji za legitimní.

Kdy je potřebná superlegalizace

Superlegalizovat listiny a dokumenty je nutné ve všech zemích, které nemají s naší zemí podepsanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu, která upravuje osvobození od přezkoumání a ověření a rovněž pro země, které nejsou smluvně opatřeny Úmluvou o apostilou.

  Ověření na počkání

  Vyřídíme za Vás celý legalizační proces Vašich dokumentů za Vás

  Ověření na počkání
  Ověření na počkání

  Postup má 3 nejdůležitější kroky:

  • superlegalizace dokumentu v originále,
  • soudní překlad do požadovaného jazyka,
  • superlegalizace soudního překladu a soudního překladatele.

  Narozdíl od konkurence většina našich služeb je včetně Poplatků za legalizaci dokumentů - Apostilu a Superlegalizaci.

  Ceny za vyřízení superlegalizace se pohybují od částky 2.900,- včetně DPH za jeden dokument. Za každý další dokument je účtován poplatek 1.450,- včetně DPH. 

  Ostatní poplatky ambasád Praha

  Poplatky na Velvyslanectvích se liší a budou sděleny předem. 

  Ceny u komerčních dokumentů jsou určovány vždy podle typu dokumentu a počtu razítek Ministerstva zahraničních věcí. Poplatky u těchto listin jsou vždy vyšší než u dokumentů pro fyzické osoby a pohybují se v rozmezí od 2.000,- až do 12.000,- za jedno razítko Ministerstva zahraničních věcí.

  Veškerénaše ceny naleznete na našich stránkách v sekci apostila & překlad. Starosti ohledně superlegalizace nechte na nás. Ověření na počkání .Superlegalizace Praha -i na počkání.

  Superlegalizace | ověření na počkání

  Potřebujete svůj dokument nechat přeložit, ověřit, legalizovat nebo superlegalizovat?

  Žádný problém. Spojte se s námi, my vše zařídíme a Vy dostanete svůj dokument zpět se všemi potřebnými úředními podpisy a razítky.
  Hlavním cílem superlegalizace neboli vyššího ověření listin je potvrzení jejich pravosti a vyloučení padělků. Tak jako Váš notář ověří podpis na plné moci, aby přijímající strana věděla, že jste ji skutečně podepsali Vy, tak se ověřuje i pravost listin. V tomto případě je ověřováno razítko (pečeť) vydávajícího úřadu a navíc podpis vydávajícího úředníka.

  Vzhledem k tomu, že celý proces superlegalizace a Apostily je časově náročný, nabízíme Vám vyřízení celého procesu včetně překladů. Superlegalizaci a Apostilu nemusí vyřizovat přímo majitel dokumentů, proto Vás můžeme zastoupit - nejste-li z Prahy, žijete-li v zahraničí, máte-li časově náročnou práci. Doba nutná pro vyřízení všech náležitostí se různí podle typu a množství dokumentů a požadavků příslušných zastupitelských úřadů. Vždy usilujeme o to, aby byl celý proces včetně překladu dokončen v nejkratším možném termínu.
  Máme bohaté zkušenosti se superlegalizací dokumentů pro rozličné účely jako např. uzavření sňatku v zahraničí, zajištění pracovních víz či ověření dokumentů určených pro zahraniční výběrová řízení. Mezi státy, pro něž jsme již superlegalizaci dokumentů zajišťovali, patří mj. Egypt, Čína, Argentina, Singapur, Spojené arabské emiráty nebo Saúdská Arábie a spousta dalších.


  Superlegalizace Praha
  Superlegalizace Praha