Marketingové poradenství a Strategie Reklamní Kampaně 

Kreativní marketingové plány a realizace

  Jste skvělí v tom, co děláte, ale neumíte to prodat? Postaráme se vám o komplexní B2B marketing – přesně zacílený a dlouhodobě udržitelný. Náš marketingový audit zjistí co vám chybí nebo naopak čeho je moc. Upravíme nebo sestavíme nový marketingový plán – reklamní strategie na půl roku nebo na rok. 
  Vybereme efektivní komunikační kanály a naplánujeme obsah vašich příspěvků.  Marketingové poradenství je služba poskytovaná našimi marketingovými odborníky, která pomáhá firmám a jednotlivcům s plánováním, implementací a optimalizací jejich marketingových strategií a reklamních aktivit.

Rezervujte si online konzultaci zdarma

Napište nám vhodný čas a my vám termin potvrdíme emailem nebo SMS nebo Whats App zprávou.

Od poradenství, přes tvorbu plánu až po produkci a nastavení reklamní kampaněMarketingové poradenství 

Marketingová konzultace je proces, během kterého odborník poslouchá klienta, odpovídá dotazy a poskytuje doporučení.


Konzultace Kampaně

 • Konzultace může zahrnovat analýzu marketingových strategií, identifikaci příležitostí pro zlepšení a optimalizaci marketingových aktivit.


Reklamní strategie

Marketingový plán obsahuje plánované reklamní strategie, které pomohou firmě dosáhnout svých marketingových cílů. 


Marketingový plán většinou obsahuje:

 • Analýzu trhu
 • Stanovení cílů
 • Marketingové aktivity
 • Strategie Reklamy
 • RozpočetRealizace kampaně

Nastavení poutavých reklam na internetu a jejich management je klíčovým procesem pro úspěch reklamních kampaní.


Kreativní koncepty a design:

 • Naši mezinárodní designéři vytvoří vše od loga, přes vizitky, bannery až po obaly a specialisté na marketing vytvoří poutavé příspěvky. 

  Vytváření reklamních kampaní které obsahují poutavé texty, videa, infografiku, animace a jiné typy obsahu, které jsou nejen informativní, ale také zábavné a přitažlivé pro potenciální zákazníky.

Klíčovým prvkem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný cíl a strategie, cílení na správné publikum, a samozřejmě sledování a hodnocení výsledků pro neustálé zlepšování.
Klíčovým prvkem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný cíl a strategie, cílení na správné publikum, a samozřejmě sledování a hodnocení výsledků pro neustálé zlepšování.

Druhy reklamní kampaně:


  Digitální Marketingové Kampaně: Využívání digitálních kanálů, jako jsou sociální média, e-mail marketing, PPC reklamy, obsahový marketing, SEO atd., k dosažení cílů kampaně.
  Obsahové Kampaně: Vytváření a distribuce obsahu (články, blogy, videa) s cílem zvýšit povědomí o značce, posílit vztahy s klienty nebo generovat konverze.
  Sociální Média Kampaně: Aktivity na sociálních sítích, které jsou zaměřeny na budování komunity, interakci s publikem a propagaci obsahu nebo produktů
  Direct Marketingové Kampaně: Komunikace s potenciálními zákazníky přímo prostřednictvím e-mailů, direct mailu, telefonátů nebo jiných přímých metod.
  Podporující Kampaně: Kampaně, které podporují jiné marketingové aktivity, například podpora reklamní kampaně s obsahem na sociálních médiích.
  Sezónní Kampaně: Zaměřené na specifická období nebo sezóny, jako jsou vánoce, letní slevy, zpětný pohled na rok atd.

Proč plánovat reklamní strategie?

Plánování reklamních kampaní pomáhá zajistit, že vaše investice do reklamy budou účinné a že budete mít jasnou strategii pro dosažení svých cílů. Plánování  reklamních kampaní vám umožňuje identifikovat vaše cílové publikum a vybrat nejefektivnější způsoby, jak je oslovit. 

To vám pomůže minimalizovat plýtvání zdroji a maximalizovat návratnost investice do reklamy. Plánování vám umožňuje identifikovat vaše cílové publikum a vybrat nejefektivnější způsoby, jak je oslovit. 

To vám pomůže minimalizovat plýtvání zdroji a maximalizovat návratnost investice do reklamy. Plánování vám umožňuje stanovit měřitelné cíle pro vaši reklamní kampaň a určit klíčové ukazatele výkonu (KPI), které budete sledovat. To vám umožní průběžně hodnotit výkonnost kampaně a provádět potřebné úpravy.

Strategie reklamní kampaně je plánovitý přístup k dosažení cílů vaší kampaně. Zahrnuje různé kroky a rozhodnutí, která budete provádět při navrhování, implementaci a řízení vaší reklamní iniciativy. 

Zde je několik klíčových prvků strategie reklamní kampaně:

 1. Stanovení cílů: Konkrétní a měřitelné cíle, které chcete kampaní dosáhnout.

 2. Výzkum trhu a cílového publika:Výzkum trhu a analyzujte chování a preference vašeho cílového publika. 

 3. Zvolení vhodných kanálů: Vybereme  kanály, které nejlépe osloví vaši cílovou skupinu. To může zahrnovat online reklamu, sociální média, televizi, rozhlas, venkovní reklamu nebo tištěné média.

 4. Vytvoření kreativního obsahu: Vytvoříme kreativní obsah, který zaujme vaše publikum a efektivně komunikuje vaši zprávu. 

 5. Cílení reklamy: Zaměříme  reklamu na správné segmenty vašeho cílového publika pomocí demografických údajů, zájmů, chování nebo geografické polohy. 

 6. Plánování rozpočtu: Tak abyste byly  schopni přizpůsobit svůj rozpočet na základě výsledků a potřeb kampaně.

 7. Měření výsledků a optimalizace: Průběžně sledujeme výkonnost vaší kampaně a měříme klíčové ukazatele, jako jsou konverzní míry, náklady na akvizici zákazníků nebo povědomí o značce.