Marketingové poradenství, konzultace a kampaně

Kreativní marketingové plány a realizace

Od online konzultace, tvorbu plánu až po produkci a nastavení reklam na internetu


Pomocí marketingové konzultace mohou firmy vytvořit efektivní a cílené marketingové strategie
Pomocí marketingové konzultace mohou firmy vytvořit efektivní a cílené marketingové strategie


Marketingová konzultace

Marketingová konzultace je proces, během kterého odborník poslouchá klienta, odpovídá dotazy a poskytuje doporučení.


Konzultace Kampaně

Tato konzultace může zahrnovat analýzu marketingových strategií, identifikaci příležitostí pro zlepšení a optimalizaci marketingových aktivit. Cílem je pomoci firmám dosáhnout svých marketingových cílů a maximalizovat jejich úspěch na trhu.

Marketingový plán poskytuje strukturovaný plán, jak dosáhnout marketingových cílů a poskytuje jasný rámec pro akce a rozhodnutí
Marketingový plán poskytuje strukturovaný plán, jak dosáhnout marketingových cílů a poskytuje jasný rámec pro akce a rozhodnutí


Marketingový plán

Marketingový plán obsahuje plánované  strategie, které pomohou firmě dosáhnout svých marketingových cílů. 


Marketingový plán většinou obsahuje:

 • Analýzau trhu: Zhodnocení aktuální situace na trhu, včetně konkurence, trendů a potenciálních příležitostí.

 • Stanovení cílů: Definování konkrétních cílů, které má firma dosáhnout pomocí marketingových aktivit. 
 • Cílové publikum: Identifikace a popis cílového segmentu trhu na který jsou zaměřeny marketingové aktivity.
 • Strategie:  Strategie pro obsah, sociální média, PPC reklamu, SEO, branding a další.
 • Taktiky a akční plán:  To může zahrnovat plán obsahu, plán kampaní na sociálních médiích, plán propagace akcí apod.
 • Rozpočet: Stanovení finančních prostředků, které jsou k dispozici pro realizaci marketingových aktivit, a jejich alokace na jednotlivé strategie a taktiky.
Grafický design je klíčovým prvkem ve vizuální komunikaci, který spojuje estetiku, funkčnost a kreativitu.
Grafický design je klíčovým prvkem ve vizuální komunikaci, který spojuje estetiku, funkčnost a kreativitu.


Realizace a Management

Nastavení poutavých reklam na interentu a jejich management je klíčovým procesem pro úspěch reklamních kampaní.


Kreativní koncepty a design:

Tvorba jedinečných a atraktivních reklamních materiálů, obsahu na sociálních sítích, vizuálních prvků a dalších prvků, které přitáhnou pozornost a zaujmou vaši cílovou skupinu.Naši mezinárodní designéři vytvoří vše od loga, přes vizitky, bannery až po obaly a specialisté na marketing vytvoří poutavé příspěvky. Vytváření poutavých textů, videí, infografik, animací a jiných typů obsahu, které jsou nejen informativní, ale také zábavné a přitažlivé pro potenciální zákazníky.

Proč mít marketingový plán?

 1. Poskytuje strukturovaný plán, jak dosáhnout marketingových cílů a poskytuje jasný rámec pro akce a rozhodnutí.

 2. Pomáhá firmě identifikovat cílové publikum a vhodné kanály pro dosažení potenciálních zákazníků.

 3. Pomáhá efektivně alokovat marketingové zdroje (čas, peníze, personál) na nejúčinnější strategie a taktiky.

 4. Definuje měřitelné metriky a ukazatele úspěšnosti.

 5. Poskytuje mechanismy pro pružnou reakci na změny v tržním prostředí a rychlou adaptaci marketingových strategií a taktik.

 6. Slouží jako nástroj pro komunikaci a spolupráci mezi různými odděleními a týmy v rámci firmy, což napomáhá dosažení soudržnosti a sjednoceného přístupu v marketingu.

Klíčovým prvkem úspěšné marketingové kampaně je jasně definovaný cíl a strategie, cílení na správné publikum, a samozřejmě sledování a hodnocení výsledků pro neustálé zlepšování.
Klíčovým prvkem úspěšné marketingové kampaně je jasně definovaný cíl a strategie, cílení na správné publikum, a samozřejmě sledování a hodnocení výsledků pro neustálé zlepšování.

Zaměřujeme se na následující marketingové kampaně:


  Digitální Marketingové Kampaně: Využívání digitálních kanálů, jako jsou sociální média, e-mail marketing, PPC reklamy, obsahový marketing, SEO atd., k dosažení cílů kampaně.
  Obsahové Kampaně: Vytváření a distribuce obsahu (články, blogy, videa) s cílem zvýšit povědomí o značce, posílit vztahy s klienty nebo generovat konverze.
  Sociální Média Kampaně: Aktivity na sociálních sítích, které jsou zaměřeny na budování komunity, interakci s publikem a propagaci obsahu nebo produktů
  Direct Marketingové Kampaně: Komunikace s potenciálními zákazníky přímo prostřednictvím e-mailů, direct mailu, telefonátů nebo jiných přímých metod.
  Podporující Kampaně: Kampaně, které podporují jiné marketingové aktivity, například podpora reklamní kampaně s obsahem na sociálních médiích.
  Sezónní Kampaně: Zaměřené na specifická období nebo sezóny, jako jsou vánoce, letní slevy, zpětný pohled na rok atd.

Od prvotní online konzultace, přes tvorbu marketingového plánu až po nastavení a management reklamy na internetu. Napište nám a rezervujte si

marketingové konzultace zdarma.

MARKETINGOVÁ  KONZULTACE  ZDARMA

Objevte kreativní marketingové konzultace a poradenství
Objevte kreativní marketingové konzultace a poradenství

Marketingové Poradenství | Strategie Reklamy | Konzultace kampaně